Kurumsal

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Bölümüne bağlı olarak hizmet veren Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, yüksek öğrenim düzeyinde muhasebe bilimine yönelik teorik ve uygulamalı literatürü öğrencilere yüklemeye gayret ederek, piyasanın ihtiyaç duyduğu muhasebe elemanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunur. Ayrıca bölümümüzde, zamanın gerektirdiği güncel muhasebe ve vergi uygulamaları bölümümüz öğrencilerine piyasanın ihtiyacından hareketle teorik ve uygulamalı olarak aktarılmaya çalışılmakta, öğrencilerin güncel mevzuat çerçevesinde yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Bölümümüzde Mezuniyet Şartı;

Kayıt olunan bir programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Programın Amacı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde sorumluluk üstlenebilecek, yasada belirtilen koşulları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, muhasebe bürolarında çalışabilecek, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Yasası’na uygun olarak bu hizmetleri yapmaya aday olabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Hedefleri

Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinde güçlü bir temele sahip,  Tek Düzen Hesap Planı ve Türk Vergi Sistemi ve mali mevzuat konularında bilgili, finans, işletme yönetimi, iş yaşamının hukuksal çerçevesi konuları ile desteklenmiş, muhasebe, finans, istatistik konularında bilgisayar uygulamalarını yakından tanıyan elemanlar yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Çalışmakta olanlar, önde gelen kuruluşların muhasebe birimlerinde, bankacılık ve finans sektöründe, mali müşavirlik firmalarında görev yapmaktadır. Kimi mezunumuz ise yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli üniversitelerin İşletme ve İktisat dallarında eğitimlerini sürdürmektedir.

Dikey Geçiş

      Muhasebe ve Vergi Programı mezunları,  Açık öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nün üçüncü sınıfına sınavsız ve doğrudan geçiş yapabilmektedir.  Diğer 4 yıllık lisans programlarına geçiş ise, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile yapılmaktadır.

     Muhasebe programı mezunları, Dikey Geçiş ile 4 yıllık programlardan aşağıdaki bölümlere geçiş yapabilmektedirler:

·         İktisat

·         Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

·         Kamu Yönetimi

·         Maliye

·         Uluslararası İlişkiler

·         İşletme

·         Konaklama İşletmeciliği                                                                                                                                      

Yine bu programdan mezun olan öğrenciler, örgün öğretim yapan 4 yıllık Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Denetim, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi bölümlere dikey geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

 

Kaynak: Açıköğretim  Fakültesi 

Haftalık Ders Programı

     

Akademik Takvim

Öğrenci ve Personel Belgeleri

Akademik Danışman Listesi

Sıkça Sorulan Sorular

Yukarı Çık